Contact

Van Dorp foundation
p/a Van Dorp installaties Zoetermeer
Postbus 661
2700 AR Zoetermeer
Koraalrood 161
2718 SB Zoetermeer
T: 079 368 76 87
E: foundation@zoetermeer.vdi.nl

Bank: NL48 RABO 0151 5415 15 ten name van de Van Dorp foundation te Zoetermeer
ANBI nummer 8147.50.369

Met Kennis en Respect