Strijd tegen Ebola

De Van Dorp foundation heeft € 5.000 gedoneerd aan de hulpverleningsorganisatie ZOA voor de hulp tegen ebola. Zoa is in samenwerking met o.a. Woord en Daad en Red een Kind vooral werkzaam in de dorpen en gebruiken hun lokale contacten in de hulpverlening.

Ebola verspreidt zich razendsnel. Bijna 5000 mensen zijn overleden. Meer dan 10.000 mensen zijn besmet.
70 procent van de besmette mensen overlijdt.
Zoa1

ZOA richt zich op:

  • Voorlichting.
  • Het uitdelen van chloor, zeep en emmers.
  • Opsporen en onderzoeken van mensen die contact hebben gehad met patiënten.

Het ZOA team werkt keihard:

  • 223.000 mensen bereikt met informatie.
  • 3.732 emmers en 43.705 stukken zeep uitgedeeld.
  • 100 contact tracers bezoeken en checken mensen die in aanraking zijn geweest met patiënten.
Zoa2

De Van Dorp foundation ondersteunt de de strijd tegen ebola.
Bid voor de zieken en hun naasten, voor de hulpverleners en voor een einde aan deze ziekte.

Voor meer informatie: www.zoa.nl

Met Kennis en Respect