Gerealiseerde projecten

In 2009 en 2011 zijn wij, Henk Willem en Cocky van Dorp, naar Uganda en Kenia geweest om  bij verschillende projecten te kijken en de mensen te spreken die zich daarmee bezig houden. Het zijn bijzonder indrukwekkende reizen. De confrontatie met echte armoede en uitzichtloosheid is heftig en doet elke keer veel. Wij hebben ook een bezoek gebracht aan het noorden van Uganda. Dit is een zeer droog gebied en een grote achterstand op allerlei terreinen. De meeste mensen leven van de veeteelt en bezitten enkele koeien, schapen of geiten. Een koe geeft ongeveer een halve liter melk per dag.

Zonder hulp, een uitzichtloos bestaan
De mensen wachten op regen. Als de regen dan komt is die soms zo hevig, dat de toplaag wegspoelt en de aarde nog droger achterblijft. De grote problemen daar zijn veiligheid, corruptie, water, de beperkte economie en de bevolkingsgroei.
Er is weinig kennis van allerlei technologische ontwikkelingen. Ook elektriciteit ontbreekt veelal. De vraag is wat je daar kunt doen en hoe je dit kunt uitvoeren. De vraag is niet of je daar iets moet doen. Een kind kan niet kiezen waar het geboren wordt. Net zoals wij het beste voor onze kinderen willen, hebben zij het recht ook op te groeien in een veilige omgeving onder gunstige omstandigheden.

Bijzondere projecten
Inmiddels hebben we diverse projecten opgezet:

  1. Van Kostganger naar Kostwinner
  2. Van Scholier naar Student
  3. Adopteer een kind

Wij kunnen makkelijk delen. Dat hoeft niet alleen geld te zijn, maar ook kennis en betrokkenheid. Delen is tenslotte vermenigvuldigen. Via de Van Dorp foundation proberen wij mensen te helpen van kostganger een kostwinner te worden. Zo kunnen mensen voor zichzelf zorgen en een goed bestaan opbouwen.

Bouwt u mee aan een betere toekomst voor de Ugandese jeugd?
Van Dorp installaties besteedt circa 5% van de winst aan bovengenoemde projecten. Wilt u ons helpen de Ugandese jeugd een betere toekomst te bieden?

U kunt een gift overmaken op rekeningnummer 1515.41.515 t.n.v. de Van Dorp foundation te Zoetermeer. Vermeld op uw overschrijving de naam van het project waarvoor uw gift bestemd is. Uw gift is fiscaal aftrekbaar.

Contact: foundation@zoetermeer.vdi.nl

Met Kennis en Respect