Gevangenenzorg Nederland

Gevangenenzorg Nederland heeft afgelopen jaar € 10.000 van de Van Dorp foundation ontvangen. Dit bedrag is bestemd voor de ontwikkeling van het project De Aansluiting.

De aansluiting helpt ex-gevangenen aan werk
De economische situatie maakt het lastig mensen aan werk te helpen. Al helemaal mensen met een niet al te positief imago van gevangenen. Gevangenenzorg Nederland bemiddelt tussen de arbeidsmarkt en mensen die uit de gevangenis komen. Zij helpen deze mensen bij het integreren in de samenleving. Denk hierbij aan arbeidsparicipatie, dagebesteding en het laten volgen van een opleiding.

€ 10.000 donatie vanuit Van Dorp foundation
De Van Dorp foundation steunt Gevangenenzorg Nederland in hun project De Aanluiting en heeft € 10.000 gedoneerd.

Voor meer informatie zie: www.gevangenenzorg.nl

Gevangenenzorg Nederland

Met Kennis en Respect